Båtopplag alternativer

 

OPPLAGSALTERNATIV FRA RØD BÅTHAVNSERVICE.

 

NB! VED UTELAGRING MÅ BÅT/MOTOR VÆRE FORSIKRET AV EIER! BÅTHOTELL=HELÅRSKASKO AV BÅT/MOTOR.

 

Alternativ 1:         Opplag ute. Grunnpakke snekker (Løfte opp/ut, spyle bunn, lagre, vask av vannlinje, bunnstoffing, pakking i krympeplast).                      

Det kan utføres minimum en Enkel sjekk  på motor (faste punkter, timespris, pluss deler).  eller mekanisk vedlikehold ved behov (faste punkter, timespris, pluss deler). Se prisliste.
 Vårpuss: vann er tilgjengelig. (Kun i bøtter).

 Alternativ 2:         Opplag grunnpakke ute. skjærgårdsjeep.daycruiser (Løfte opp/ut, spyle bunn, lagre, vask av vannlinje, bunnstoffing, pakking i krympeplast).  

Båt leveres på Rød.
Det utføres minimum ferskvannskjøring. Lading. Enkel sjekk på motor (faste punkter, timespris, pluss deler).eller mekanisk vedlikehold ved behov (faste punkter, timespris, pluss deler). Se prisliste.
Vårpuss: vann er tilgjengelig. ( Kun i bøtter).

 
 Alternativ 3:         Opplag ute.   (Løfte opp/ut, spyle bunn, lagre, vask av vannlinje, bunnstoffing, pakking i krympeplast)  

Båt leveres på Rød. Det utføres minimum ferskvannskjøring. Lading. Enkel sjekk på motor (faste punkter, timespris, pluss deler). eller mekanisk vedlikehold ved behov (faste punkter, timespris, pluss deler). Se prisliste.
Vårpuss: vann er tilgjengelig. (Kun i bøtter).

 Grov vask opp til fenderlist og kant rundt over fenderlist.
Gelcoatbehandling opp til fenderlist og kant over fenderlist. (Hvis oxidert renses gelcoat) RBS vurderer.

 
Alternativ 4:         Båthotell Grunnpakke.  (Løfte opp/ut, spyle bunn, lagre, vask av vannlinje, bunnstoffing). 
Båt leveres på Rød. Det utføres minimum ferskvannskjøring. Lading. Enkel sjekk på motor (faste punkter, timespris, pluss deler)  eller mekanisk vedlikehold ved behov (faste punkter, timespris, pluss deler). Se prisliste.
Rep, vedlikehold, montering av ekstra ting og tang bestilles ved innlevering!!

Bunnstoffing. (Inkl. bunnstoff).
Grov vask opp til fenderlist og kant rundt/over fenderlist.
Gelcoatbehandling opp til fenderlist. (Hvis oxidert renses gelcoat-timespris) RBS vurderer.
Gelcoatbehandling på kant over fender list. (Hvis oxidert renses gelcoat- timespris) RBS vurderer.

 
Alternativ 5:         Opplag båthotell. (Løfte opp/ut, spyle bunn, lagre, vask av vannlinje, bunnstoffing).

Båt leveres på Rød.
Det utføres minimum ferskvannskjøring. Lading. Enkel sjekk på motor (faste punkter, timespris, pluss deler).
eller mekanisk vedlikehold ved behov (faste punkter, timespris, pluss deler). Se prisliste.

 Rep, vedlikehold, montering av ekstra ting og tang bestilles ved innlevering!! 
Bunnstoffing. (Inkl. bunnstoff).
Grov vask opp til fenderlist.
Grov vask over fenderlist. (Overbygg)
Grov vask innvendig.
Gelcoatbehandling opp til fenderlist. (Hvis oxidert renses gelcoat- timespris) RBS vurderer.
Gelcoatbehandling over fenderlist. (Hvis oxidert renses gelcoat- timespris) RBS vurderer.
Teakbehandling etter avtale.
 

Alternativ 6:      ”Terningkast 6”  15 % rabatt på grunnpakke.

 Båthotell. (Reolbåter. Gulvbåter på egen henger).
(Løfte opp/ut, spyle bunn, lagre vask av vannlinje, bunnstoffing).

Båt leveres på Rød eller blir hentet i respektive båtplass.
Det utføres minimum ferskvannskjøring. Lading. Enkel sjekk på motor (faste punkter, timespris, pluss deler).  eller mekanisk vedlikehold ved behov (faste punkter, timespris, pluss deler). Se prisliste. 

Rep ,vedlikehold, monteringer av ekstra  ting og tang bestilles ved innlevering
Bunnstoffing. (Inkl bunnstoff).
Grov vask opp til fenderlist.
Grov vask over fendrelist.
Gelcoatbehandling opp til fenderlist. (Hvis oxidert renses gelcoat- timespris) RBS vurderer.
Gelcoatbehandling over fenderlist. (Hvis oxidert renses gelcoat- timespris) RBS vurderer.

 
Tillegg til grunnpakken:
Grov vask innvendig/rydding vask  av cabin /luker etc (timespris).
Gelcoatbehandling innvendig. (Hvis oxidert renses gelcoat- timespris) RBS vurderer.
Teak blir total behandlet.
Hvis nødvendig blir tauverk/fendere med trekk byttet ut. RBS vurderer.  

På forespørsel repares riper eller merker (vannsliping). Dette er kun nød rep.behandling. (Timespris). RBS vurderer. 
Reparasjoner utover dette, gi beskjed så kan båt sendes spesialverkst eller lakkeringsfirma (for egen regning).

 

Båten blir reparert og vedlikeholdt etter avtale.
Kalesje blir demontert/ montert. Ved behov levers den til renseri og impregnering. (Pris renseri: egene satser)
Drivstoff blir fylt (literpris). Nok til  nærmeste marina.
Båten leveres etter ønske, avtalt dato og sted.

VIKTIG! Det er 14 virkedagers varsel for utlevering av båter eller en avtalt dato og tid som overgår dette!